Úspešne ukončená konferencia Age Management SALON 2023

Dňa 18. mája 2023 v Bratislave sa konala konferencia Age Management SALON 2023.  Táto udalosť prilákala odborníkov a zainteresované strany z rôznych odvetví, ktorí si vymieňali skúsenosti a poznatky v oblasti age managementu.

Jedným z najdôležitejších momentov konferencie bolo slávnostné odovzdanie ceny AM, ktorá patrila Technickej univerzite, Ekonomickej fakulte v Košiciach, za ich úspešný projekt INSPIRER. Tento projekt si kládol za cieľ podporovať rovnosť a diverzitu v pracovnom prostredí prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov v spoločnostiach. 

Na konferencii Age Management SALON sa zúčastnilo množstvo speakrov a expertov z oblasti age managementu a súvisiacich tém: Ing.Ľubomír Kadlečík, MBA., RNDr. Bohumil Pokorný, CSc, Ing. Iveta Orbánová, Mgr. Juraj Mikuš, PhD., Ing. Štefan Mácsadi.

Téma age managementu je stále dôležitá. Hlavne témy, ako pripravovať zamestnancov na zmeny a podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.

Fotografie z konferencie nájdete TU.