Stretnutie partnerov projektu Erasmus+ Work Ability Management v Budapešti

Termín: 23. – 25. januára 2023 sa v Budapešti uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu Erasmus+ Work Ability Management.

Stretli sa zástupcovia z Českej republiky, Holandska, Nemecka, Maďarska a Slovenska.

Projekt sa blíži ku koncu. Výstupom budú metodiky na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre  nezamestnaných aj zamestnaných, vznikla príručka Podpory starnutia na pracovisku a posledný praktický výstup bude Digitálny kouč, ktorí budú môcť využívať konzultanti, lektori, kouči, kariérni poradcovia, úrady práce, personalisti zo všetkých oblastí hospodárstva, štátnej aj verejnej správy.

Problematika sa zaoberá meraním pracovnej schopnosti u nezamestnaných ale aj u zamestnaných, alebo zvažujúcich zmenu zamestnania z istých dôvodov. Pracovná schopnosť sa vekom mení – znižuje.  Tým, že sa dá merať, dá sa aj riadiť. Z merania sú výstupy – dáta, ktoré po spracovaní  môže manažment využiť na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a starostlivosti o nich. Netreba sa zbavovať starších zamestnancov, je potrebné im prispôsobiť pracovný čas a podmienky. To isté platí o ostatných pracujúcich generáciách – mladých zamestnaných a strednej – tzv. sendvičovej generácii, na ktorej pleciach je dnes najväčšia záťaž. Každá pracujúca generácia potrebuje osobitný prístup k pracovným podmienkam a hlavne správnej komunikácii na pracovisku medzi generáciami a manažmentom.