Stretnutie lektoriek

Termín: 10.8. 2022 – sa prvý krát stretli lektorky / koučky – členky Slovenskej asociácie age managementu (SAAM), ktoré majú záujem spolupracovať v oblasti age managementu.

Stretnutie bolo zamerané na to, aby sa osobne všetky poznali, povedali si ktorá čo robí, v akej oblasti a čím by podporili aktivity asociácie. Boli informované o projekte Erasmus + Work ability management (WAM), ktorý sa práve realizuje.

Niektoré kolegyne sa zúčastnili v Hamburgu školenia k meraniu pracovnej schopnosti, niektoré sa v Brne zúčastnia dalšieho školenia v rámci projektu.

Tiež sme hovorili o Národnom programe aktívneho starnutia, kde je SAAM gestorom niektorých úloh.

Práce mame teda všetci dosť. Spoločne sa nám úspešnejšie podarí niektoré úlohy posunúť ďalej.