Školenie Základy age managementu

Dňa 19. júna sme realizovali kurz Základy age managementu, ktorý absolvovali naše nové kolegyne, ktoré majú o túto problematiku záujem a radi by sa aktívne zapojili do našej činnosti. Základom školenia je spoznať ako využívať koncepciu  pracovnej schopnosti a ďalších nástrojov v praxi, ktoré AM ponúka firmám a organizáciám štátnej aj verejnej správy. Ide o zahraničné know-how, rokmi overené a vedecky podložené  informácie.