Silná zostava – Ako žije sendvičová generácia?

Päť žien o slabých miestach našej spoločnosti. Ako sa žije dnešným 40 – 50 ročným ženám? Stlačené medzi dvomi generáciami, potrebami svojich starnúcich rodičov a potrebami svojich neraz ešte malých detí. Žijú svoj vlastný život, alebo sú nenápadne a dlhodobo na pokraji vyhorenia? Dokážeme im pomôcť? Na tému diskutujú: moderátorka Oľga Baková, etnologička Tatiana Zachar Podolinská, koučka Hana Skljarszka. a sociologička Zora Bútorová.