Seminár Age management v krajinách V4 a slávnostné odovzdanie ocenenia Age Management Excellence Award

Termín: 9. jún 2022, 9:30- 12:30h, Praha

Odborný seminár „Age Management v krajinách V4“, prebiehal dňa 9. júna od 9:30 do 12:30 v Paláci Českej sporiteľne v Prahe za účasti odborníkov z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska.

Na seminári bolo piatykrát odovzdané ocenenie „Age Management Excellence Award“, udeľované firmám s príkladným prístupom k age manažmentu, teda k riadeniu ľudí a ich rozvoju s ohľadom na vek, na pracovisku. Tento rok prvýkrát sa o ocenenie uchádzajú spoločnosti zo všetkých štyroch krajín Visegradskej spolupráce.

Seminár je súčasťou medzinárodnej konferencie „Active Ageing through Innovation: Learning from the COVID-19 Pandemic“ (Praha, 8.-9. júna 2022).

Na seminári vystúpili:

  • Ilona Štorová, Predsedníčka, Age Management z.s. (CZ), na tému „Implementácia age managementu do organizácií sociálnych služieb“
  • Ferenc Kudász,National Public Health Center (HU) na tému „Age management in Hungary: Need for mainstreaming work ability“;
  • Ilona Hegerová, Age Management, o.z. (SK) na tému „Situácia Age managementu v SR“