Pozvánka na WORKSHOP AGE MANAGEMENT

Termín: 26. február 2015
Čas9:00 – 13:00 hod.
MiestoKongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

Problematika Age Managementu (vekového manažmentu) sa týka predovšetkým zamestnacov 50+. O niekoľko rokov  bude tento problém nútená riešiť každá firma v dôsledku demografického vývoja. 

Čo môže HR urobiť už teraz?
Príďte na workshop a dozviete sa, čo sa v tejto oblasti  pripravuje a realizuje. Budete mať možnosť získať informácie a vymeniť si skúsenosti s expertmi, ktorí sa touto problematikou zaoberajú systematicky dlhší čas.

9:00 -10:20 Skúsenosti so zavádzaním vekového manažmentu v ČR

Ilona Štorová, vedúca projektu Stratégia Age Managementu v ČR
Jiří Fukan, 
partner projektu a jeho aplikácie do praxe, Úrad práce ČR Brno

10:20 – 10:40 coffee break

10:40 – 12:00 Súčasntosť a prespektívy vekového manažmentu na Slovensku

Miloš Nemeček, vedúci pracovnej skupiny pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia 2014 – 2020, čestný predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska

Jozef Luha, riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov, Železničná spoločnosť Slovensko

12:00 networking, lunch

Prihlášku nájdete TU>>>

Do videnia na workshope!