Okrúhly stôl na tému “Age management v praxi”

Termín: 24. február 2022, 10:00- 12:00h, ONLINE

Projekt Implementácia politiky starnutia na krajskú úroveň MPSV ČR v spolupráci s Juhomoravským krajom, Krajskou pobočkou Úradu práce a organizácií Age Management z. s. organizoval Okrúhly stôl na tému „Age management v praxi“.

Dozviete sa:

 • Jak zavádzať age management do firem a organizaciií
  Mgr. Ilona Štorová, Age Management z.s., predsedníčka
 • Ponuka úradu práce v oblasti age managementu
  RNDr. Jiří Fukan, PhD., Úrad práce, vedúci oddelenia poradenstva
 • Podpora starnutia na pracovisku – informácie o situácii na Slovensku
  PaedDr. Ilona Hegerová, Slovenská asociace age managementu, o. z.,
  riaditeľka
 • DUO for a JOB Brusel – dobrá prax zo zahraničia, z Belgicka
  Bc. Dana Žižkovská, MPSV, krajská koordinátorka