Ako efektívne viesť v dobe neistoty? Odpoveďou je tzv. „chaordické líderstvo“

Na konferencii SALON sme tento rok Cenou Age managementu ocenili iniciatívu MILC (Millenials Learn Through Chaos). O tomto projekte sme sa porozprávali so Senior projektovou manažérkou spol. PEDAL Consulting Janou Bielikovou, ktorá aj cenu prevzala.

Priblížite nám ocenený projekt, čo je jeho cieľom?

Výskumy z roku 2019 predpokladajú, že 75 % vedúcich pracovných pozícií na globálnej úrovni budú do roku 2030 zastávať mileniáli pre ktorých je pohoda na pracovisku najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnania. Príjemná atmosféra poháňa ich kariérny rast, ktorý často predstavuje ich „životný štýl“ a ovplyvňuje aj ich život mimo práce.

Cieľom projektu MILC (Millenials Learn Through Chaos) bolo vytvoriť vzdelávací program, ktorý (nielen) mileniálom umožní rozvíjať prierezové zručnosti na základe metodiky založenej na chaordickom vedení.  Tieto schopnosti sú dnes mimoriadne žiadané na trhu práce a stávajú sa predpokladom aj pre budúcich lídrov, ale nevyhnutné sú aj v osobnom živote.


Prečo je v súčasnosti nevyhnutné prehodnocovať aj tému leadershipu?

V súčasnosti čelíme veľkému množstvu výziev, ktoré si vyžadujú schopnosť rýchlo reagovať na zmenu a prispôsobiť sa. Tieto aspekty predstavujú výzvy nielen pre organizácie, ale ovplyvňujú aj nastupujúcu generáciu mileniálov, ktorí budú čoskoro zastávať väčšinu pracovných pozícií, vrátane tých vedúcich.

Ako teda efektívne viesť v dobe neistoty? Odpoveďou je tzv. „chaordické líderstvo“. Pojmom „chaordický“ označuje Dee Hock akýkoľvek samoorganizujúci sa, samosprávny, adaptívny, nelineárny, komplexný organizmus, organizáciu, spoločenstvo alebo systém, či už fyzikálny, biologický alebo sociálny, ktorého správanie harmonicky spája vlastnosti chaosu aj poriadku. Dee Hock predpokladá, že takéto systémy, možno aj samotný život, vznikajú a prosperujú na hranici chaosu (z anglického „chaos“) a poriadku (z anglického „order“). Ich spojenie označuje slovom „chaord“, pre ktoré si požičal prvú slabiku každého z nich.

Predpokladom pre efektívne vedenie v dobe neistoty nie je snaha lídrov robiť z iných lepších ľudí. Ústrednou myšlienkou „chaordického“ vedenia je snaha urobiť lepšieho človeka zo seba tým, že sa snažíme riadiť v prvom rade seba, potom svoje vzťahy s nadriadenými a kolegami. Pokiaľ si chaordický prístup osvoja ľudia v celej organizácii, riadeniu podriadených je potrebné venovať len minimum času.

 

Na aké oblasti sa v projekte chaordické líderstvo zameriavate?

S chaordickým líderstvom sa spájajú vybrané zručnosti, ktoré sú dôležité nielen pre novú generáciu lídrov. Ako ich teda rozvíjať? Projektoví partneri vytvoril vzdelávací program, ktorý spája prvky „poriadku“ (teoretický základ) a „chaosu“ (praktické cvičenia v skupine).

Vzdelávací program cieli na rozvoj si 15 kľúčových zručností:

 1. Byť iniciatívny
 2. Komunikácia
 3. Tímová práca
 4. Riešenie problémov
 5. Kritické myslenie
 6. Flexibilita
 7. Multidisciplinárne myslenie
 8. Kreativita
 9. Inovácie
 10. Zvedavosť
 11. Sebavedomie
 12. Sebadisciplína
 13. Kladenie otázok
 14. Nadšenie
 15. Aktívne počúvanie

Súčasťou programu je príručka, ktorá ponúka teoretický základ, ako i prípadové štúdie, tipy a triky a odporúčania pre sebarozvíjanie mladých lídrov. Vzhľadom na preferencie mileniálov v oblasti vzdelávania sa, boli všetky materiály prenesené na online platformu. Po zaregistrovaní majú záujemcovia priestor osvojiť si teoretické základy rozdelené do 5 modulov:

1) riadenie samého seba (podľa Dee Hocka by mu mal človek venovať až 50% času)

2) riadenie svojich nadriadených (v tomto prípade ide skôr o schopnosť predpokladať potreby či požiadavky nadriadených a proaktívne sa ich riešiť. človek by mal tejto oblasti venovať cca 25% svojho času)

3) riadenie svojich kolegov (opäť ide skôr o efektívnu spoluprácu medzi osobami na rovnakej úrovni, podľa teórie Dee Hocka si vyžaduje približne 20% času).

4) riadenie svojich podriadených, ktoré si za predpokladu, že všetci ľudia v organizácii si osvojili princípy chaordického líderstva, vyžaduje len 5 % času.

Po absolvovaní teoretickej časti, nasledujú skupinové cvičenie, pri ktorých si účastníci v bezpečenom prostredí môžu nadobudnuté poznatky a zručnosti otestovať v bezpečnom prostredí.

 

Je tento program určený len pre istú vekovú kategóriu lídrov?

Cieľovou skupinou pôvodne boli mileniáli, na základe skúseností s testovaním vzdelávacieho programu je tento program vhodný aj pre iné vekové skupiny. Vzdelávací program je dostupný v slovenskom jazyku a je bezplatný.
Zapojiť sa môžu prostredníctvom platformy: https://app.babele.co/signup?to=294. Viac informácií je dostupných na webovej stránke:  https://chaord.eu/.

 

Čo by ste našim čitateľom odkázali na záver?

Ako lídrov často chápeme len top manažérov či zakladateľov veľkých podnikov či organizácií. Líderské zručnosti sú však dôležité aj v osobnom živote, či pre pôsobenie v rámci komunity alebo iného spoločenstva. Ich nadobudnutie, napríklad aj s pomocou vzdelávacieho programu projektu MILC tak umožňuje lepšie zvládať výzvy v profesionálnej oblasti, ale aj výzvy bežného života.