Národná cena kariérového poradenstva 2023 (konferencia)

Dňa 5. októbra 2023 sa uskutočnila v Bratislave v Zrkadlovej sieni konferencia Národná cena kariérového poradenstva.

Súťaže sa zúčastnilo vyše 30 rôznych organizácií  z regiónov, ktoré robia neuveriteľne prospešnú prácu pre svojich obyvateľov v regióne, klientov, partnerov.

Aj SAAM bola prihlásená do tejto súťaže s projektom Erasmus+ Work Ability Management.

Podarilo sa nám nadviazať nové kontakty a prezentovať výstupy tohto projektu.