Metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných

Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu “Metodika na riadenie  pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných”.

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU