Po dlhých rokoch v korporácii som dal výpoveď, chcel som sa pozrieť na život z viacerých strán.

Prečítajte si ďalší zo série rozhovorov s tými, ktorí sa v strednom veku rozhodli pre zmenu kariérneho smerovania. Tentokrát s majiteľom spoločnosti Silvergon pánom Miroslavom Kakašom.

Prečo ste sa rozhodli odísť z dobre plateného miesta?

 Nevedel som ešte, čo chcem robiť, ale vedel som, čo už robiť nechcem a nemôžem. Išlo o súhrn dôvodov, jedným z nich, kľúčový, bola pracovná únava a zdravotné problémy, ktoré som už viac nemohol prehliadať. Zároveň v spoločnosti, v ktorej som pracoval vyše 20 rokov na manažérskych pozíciách, došlo k zmenám, na ktorých som už nechcel participovať, rozhodol som sa odísť. To rozhodnutie však dozrievalo dlhšiu dobu. Cítil som, že sa potrebujem zastaviť, oddýchnuť si a nájsť nový priestor, kde sa budem realizovať.

 Čo vás viedlo rozhodnúť sa pre smer, ktorý ste si zvolili?

Ako som spomínal, nemal som predstavu, čo presne by som chcel robiť. V období oddychu sa mi však objavovali momenty, ktoré ma viedli k súčasnej ceste. Zaujímala ma strieborná ekonomika a z tejto oblasti ma prekvapili mnohé informácie, napr. ako sa sociálna politika severských štátov prejavuje aj na pracovisku a že ako ďaleko od takéhoto ľudského prístupu sme v našej krajine. Aj spolu s manželkou sme sa nakoniec rozhodli podnikať v oblasti služieb pre neformálnych opatrovateľov blízkych seniorov a zvyšovať povedomie o potrebe ich podpory v spoločnosti a zvlášť u zamestnávateľov.

 Ako sa k tejto zmene postavilo Vaše okolie?

 Veľmi pozitívne. Najdôležitejšia bola pre mňa podpora najbližších a tú som dostal. Nie som typ dobrodruha, dovolil som si zastaviť sa, až keď bola rodina zabezpečená a mali sme vyrastené deti. Dávalo nám s manželkou zmysel do tohto podnikania ísť spoločne a to bolo pre nás najdôležitejšie.

S odstupom času ako vnímate svoje rozhodnutie úplne zmeniť smerovanie a začať podnikať?

Aj keď nová cesta nie je bez prekážok, rozhodnutie neľutujem. Veľa vecí som pochopil. Rovnako pozitívna spätná väzba od klientov, od okolia nás posúva vpred, je pred nami ešte veľa práce, ktorá nám ale dáva zmysel.

 Je niečo nové, čo ste v tomto období o sebe zistili?

Že napríklad len zabezpečovať dostatok zdrojov pre rodinu robí život dosť plochým. Aj to bol jeden z dôvodov prečo som odišiel zo zamestnania, chcel som sa pozrieť na život z viacerých strán. Teraz veľa čítame, cestujeme, zmenilo ma to aj ako človeka, ináč sa správam.

Čo by ste odporučili tým, ktorí stoja pred rôznymi kariérnymi dilemami v strednom veku?

Hovorí sa, že starneme tak, ako sme žili. Keď budujeme dobré rodinné vzťahy, koníčky, finančnú zábezpeku, dovoľuje to spokojne žiť v kruhu najbližších. Keď chceme žiť a starnúť spokojne, mali by sme sa na to pripravovať celý život. Aj v strednom veku vie človek vytvoriť niečo zmysluplné, čo bude baviť jeho aj ostatných, na to nie je nikdy neskoro.