Cena za podporu a rozvoj age managementu v SR za rok 2022

Miesto konania:

Bratislava, Age management SALON, 18. mája 2023.

Úvod:

  • Cena AM chce oceniť zaujímavé projekty a iniciatívy zamestnávateľov, profesijných a odborových združení, aktivity realizované v štátnej a verejnej správe, v médiách, vzdelávaní, (prípadne aj jednotlivcov), ktoré prispeli  k šíreniu povedomia o age managemente alebo podpore aplikácie princípov  age managementu do praxe.

Prihlásenie:

  • Návrh na udelenie Ceny AM môžu podávať členovia SAAM, partneri SAAM, odborná verejnosť (právnické aj fyzické osoby) ako aj autori sami, a to prostredníctvom vyplnenej prihlášky. 

Časový harmonogram:

    • do Ceny AM 2022 je možné prihlásiť projekty, ktoré boli realizované alebo ukončené v roku 2022
    • Uzávierka prijímania prihlášok je: 28. 4. 2023
    • Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na konferencii Age management SALON, 18. mája 2023.

Výsledky vyhodnotí porota zložená z členov Výkonného výboru SAAM a nezávislých odborníkov. Porota je oprávnená cenu neudeliť alebo rozdeliť.

Ocenený víťaz bude zverejnený dostupnými komunikačnými kanálmi a na webstránke agemanagement.sk.

Prihláška: https://forms.gle/A9cVQXyT5agBvJuV7