Age Management SALON 2023

MIESTO KONANIA:
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava, 18. mája 2023.

PRE KOHO?
Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.

ČO ZÍSKATE?
Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami

CENA:
95 EUR bez DPH/ AIVD 70€ bez DPH (Pokiaľ nie ste platcom DPH, dostanete faktúru zo združenia Age Management, o.z. bez DPH)

PRIHLÁŠKA A PROGRAM:

https://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon-2023

20. ročník konferencie
Age managemenet SALON 2023

18. máj 2023
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu.


Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 20. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Kreslo pre hosťa: Ing. Štefan Mácsadi

 

Ing. Štefan Mácsadi po ukončení štúdia na VŠE pôsobil v obchodnej sfére. Od roku 1986 pracoval ako obchodno-prevádzkový podpredseda spotrebného družstva COOP Jednoty Nové Zámky a v roku 1990 bol zvolený za predsedu predstavenstva, kde pôsobí dodnes. Pod jeho vedením sa COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a dnes patrí medzi podnikateľské subjekty, ktoré sa adaptovali na podmienky trhovej ekonomiky.

Ing. Štefan Mácsadi je autorom zavedenia prvého vernostného systému formou nákupných kariet využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994, ktorý sa dodnes aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Pod jeho vedením bol postavený a sprevádzkovaný už v roku 1998 prvý veľkoplošný supermarket v sieti spotrebných družstiev o rozlohe 1500 m2. Presadzuje a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Jeho základnou filozofiou je osobný všestranný rast, pracovať na sebe, vzdelávať sa, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci.