Age Management SALON 2020

22. október 2020
Hotel Color, Stará Vajnorská cesta, Bratislava

Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.
Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, že áno.

Ako každý hľadáme riešenia, robíme zmeny. Našu plánovanú konferenciu sme z apríla preložili na jeseň.

Veríme, že sa ju podarí zorganizovať, lebo demografický vývoj sa nezastaví a pandémia ešte situáciu zhorší. 

Sme pripravení pokračovať v osvete a tiež pomáhaťHR, personalistom riešiť problémy medzinárodne overenými nástrojmi, ktorých know-how máme k dispozícii.

Program a prihlášku nájdete tu: https://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon-2020