Age Management fórum (online), 15. november 2023

Téma: 

Piliere Age Managementu v priemyselných podnikoch na Slovensku

   • Piliere Age managementu ako základ pre zavádzanie opatrení AM v podnikoch 

   • Aplikovanie pilierov AM v podnikoch a ich dôležitosť z pohľadu personalistov a zamestnancov 

  Porozprávame sa s Renátou Máčaiovou, členkou SAAM 

  Čas: 8:30 – 9:15 hod.

  Prihláška TU: 

  Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.