Print

Občianske združenie Age Management Balancing, o.z (tiež Manažmnet veku, o.z.) vzniklo z podnetu spoločnosti Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. (ďalej len Intenzíva), transformáciou združenia orientovaného na podporu marketingu (založeného r. 2002).

Problematikou riadenia a rozvoja ľudských zdrojov sa Intenzíva zaoberá od založenia v r. 2000. Spolupracujeme s lektormi – expertmi, pripravujeme odborné semináre a workshopy, konferencie pre HR manažérov, špecialistov, generalistov ale aj iné oblasti podnikania ( marketing, obchod, logistika).

Tému Age Managementu sme už viackrát v minulosti komunikovali v súvislosti s našou konferenciou Salón ďalšieho vzdelávania, po novom HRsalon ( v spolupráci s AIVD ČR). Konferencia má za sebou už 13 úspešných ročníkov.

Stotožňujeme sa s názormi partnerov, že v tejto oblasti je nevyhnutné robiť osvetu a komunikovať s odborníkmi a kompetentnými manažérmi, pretože v dôsledku demografického vývoja o niekoľko rokov  bude tento problém nútená riešiť každá firma.

Zámerom združenia je podporovať najmä tú skupinu zamestnancov z rôznych oblastí biznisu, ktorí sa stali vplyvom objektívnych podmienok a vzhľadom na svoj vek znevýhodnenými osobami pri zamestnávaní. Budeme participovať na projektoch, ktoré budú podporovať ich konkurencieschopnosť zvyšovaním kvalifikácie, kompetencií a  rekvalifikáciu. Súčasťou bude poskytovanie odborného poradenstva, konzultačných služieb, osobného koučingu a možnosť merať svoje osobnostné predpoklady na zmenu práce. V projektoch sa zameriame aj na podporu vekovej diverzity na pracoviskách a angažovanosť mladých ľudí.

STANOVY občianského združenia Age Management Balancing, o.z

logo_Intenziva

Kto sme
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. je súkromná nezávislá spoločnosť. Sme profesionálny tím, ktorí pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Hodnoty, ktoré preferujeme sú predovšetkým kvalita, odbornosť, flexibilita, čestnosť, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Čo robíme
Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a konferenčné služby.
Špecializujeme sa na hard skills v marketingu, obchode, logistike a ľudských zdrojoch.
Vedieť riadiť ľudí a orientovať sa na trhu považujeme za základ konkurencieschopnosti a rozvoja každej organizácie. Zameriavame sa na zákazníka, využívame všetky dostupné formy komunikácie, podporujeme networking a spoluprácu odbornej verejnosti. Vieme profesionálne pripraviť vzdelávanie na mieru.