3. česko-slovenské Age Management FÓRUM- Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti (PS) v organizáciách pre zamestnaných alebo zvažujúcich zmenu profesie

 Termín: 17. marec 2022, v čase 9- 10h, online

 sa uskutoční 3. česko-slovenské Age Management Fórum (online, zdarma) na tému:

Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti (PS) v organizáciách pre zamestnaných alebo zvažujúcich  zmenu profesie.

Informácia  pre personalistov a HR o metodike,  ktorá bude pomáhať zamestnancom zoznamovať sa s konceptom pracovnej  schopnosti a jeho praktickým prínosom pre osobnú konkurencieschopnosť na trhu práce počas pracovného života jednotlivca (od vstupu do pracovného procesu po škole až k odchod do dôchodku).

Pre zamestnávateľov bude vytvárať príležitosti k rozvoju vzťahov so zamestnancami, vytváraniu vhodných pracovných podmienok s ohľadom na špecifické potreby zamestnancov, ich vek a podpore značky zamestnávateľa.

Registrujte sa TU