13. HR SALÓN

Nemotivovaný zamestnanec neexistuje.
Ako motiváciu/demotiváciu merať a ako
s výsledkami pracovať?

30. október 2014, Bratislava, TECHNOPOL

13. HR SALÓN

13. HR SALÓN

13. HR SALÓN