12. HR SALÓN

Ilona Štorová predstavila prvýkrát
na Slovensku stratégiu
Age managementu v ČR.

23.  október, Bratislava, River´s club

12. HR SALÓN

12. HR SALÓN