Фотографија корисника Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.

 

  • Základní definici age managementu představuje způsob řízení s ohledem na věk, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace).
  • Koncept age managementu zohledňuje možnosti pro každého pracovníka využít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn kvůli svému věku.
  • Zahrnuje všechny generace na pracovišti:

 

absolvent_sedaabsolventy přicházející na trh práce

 

 

 

kariera_sedazkušenější pracovníky, zajímající se o svůj další profesní růst a rozvoj

 

 

 

rodina_sedarodiče vracející se z mateřské/rodičovské dovolené anebo pečující o malé děti

 

 

 

krizovatka_sedapracovníky, kteří mohou být na profesní či životní křižovatce

 

 

 

nemoc2_sedapracovníky, kteří se vyrovnávají se zdravotními komplikacemi

 

 

 

sandwich_sedapracovníky tzv. „sendvičové generace“, kteří pečují o děti i stárnoucí rodiče

 

 

 

50plus_sedapracovníky ve věku nad 50 let, kteří mohou být znevýhodňováni na trhu práce s ohledem na jejich věk

 

 

 

Komplexní přístup k age managementu zahrnuje:

  • analýzu struktury pracovní síly z hlediska věku, kompetencí a zdravotního stavu
  • nastavení firemní kultury podporující všechny generace na pracovišti
  • péči o zdraví na pracovišti
  • firemní vzdělávání – přenos znalostí
  • personální procesy (plánování, nábor, kariérní rozvoj, motivování, sociální programy, příprava na odchod do důchodu