Aptet n.o.

Aptet n.o. ako súčasť spojenectva pre vekový manažment

Organizácia Aptet n.o. sa zapojila do spojenectva pre vekový manažment AGEMANAGEMENT.SK, ktorá si za svoj cieľ dala  v plnej miere etablovať koncept age management-u na Slovensku.

Toto spojenectvo je v súlade s naším štatútom a je ďalším logickým krokom na ceste k systematickej zmene pohľadu na starobu a proces starnutia.

Sme presvedčení, že preseniorská edukácia a age management tvoria veľmi blízke koncepty, čo do to cieľovej skupiny konkrétnej intervencia, ale aj použitých nástrojov na dosiahnutie preferovaného výsledku. Samotný age management je práve kľúčom k tomu, aby sa aj na Slovensku zamestnávatelia i štát postavili čelom k demografickým problém, s ktorými zápasí celá Európa a dokázali vyťažiť maximum z potenciálu starších zamestnancov. Toto využitie schopností zamestnancov pre prosperitu nielen konkrétneho podniku , ale aj celej spoločnosti však nemôže byť len jednostranné. Je nutné dôkladne poznať a analyzovať pracovné schopnosti zamestnancov a hľadať vhodné intervenčné nástroje, s ktorými dokážeme docieliť pozitívnu zmenu, resp. podporiť udržanie týchto pracovných schopností čo najdlhšie. Úlohou našej organizácie je v rámci tohto spojenectva zabezpečiť konkrétnu kvalifikovanú pomoc zamestnancom i zamestnávateľom aj v témach, ako je zosúladenie pracovného a osobného života a plánu odchodu do dôchodku.

Je pre nás veľkou cťou, že sme sa mohli stať súčasťou tohto výnimočné spojenectva a aj záväzkom, ktorý vyplýva zo sofistikovanosti celého konceptu age managementu.

Viac o našej neziskovej organizácie Aptet n.o., ako aj o našich aktivitách sa dočítate na www.aptet.sk .