Age Management o.s.

Age Management o.s. sdružuje odborníky z oblasti rozvoje lidských zdrojů (sociologové, andragogové, demografové, pedagogové, psychologové, pracovní a posudkoví lékaři), kteří dlouhodobě v této oblasti působí a to jak na regionální úrovni tak  na celostátní úrovni.

Naši členové také aktivně působí na českých vysokých školách (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, ČVUT v Praze,  BIBS ) v oblasti pedagogiky, andragogiky a personálního řízení. Jsou zapojeni do několika pracovních skupin zabývajících se age managementem (MPSV, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s) a  pravidelně se účastní sestavování koncepčních a strategických dokumentů na republikové úrovni a v Jihomoravském kraji.

Jako členové realizačních týmů pracovali v desítkách projektů financovaných z EU. Dva z našich členů jsou certifikováni jako hodnotitelé projektů financovaných z ESF. Naši členové se také aktivně podíleli na přípravě Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013 – 2017, kterou připravovalo v uplynulém roce MPSV. Předsedkyně občanského sdružení působí v pracovní skupině pro Age Management Rady vlády pro seniory a otázky stárnutí, je členkou Odborné sekce Společenské odpovědnosti firem a pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých v AIVD ČR, o.s.

V roce 2010-2012 jsme byli zapojeni jako klíčoví členové realizačního a expertního týmu projektu OP LZZ ” Strategie Age Managementu v České republice “, který realizovala AIVD ČR, o.s. V rámci realizace tohoto projektu byla přenesena metodika age managementu  a konceptu pracovní schopnosti z Finského institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (FIOH) do ČR. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu osob starších 50 let a jejím hlavním cílem byl přenos inovativních nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny osob ve věku 50 plus na trhu práce. Projektové aktivity byly oceněny v listopadu 2012 Národní cenou kvality za podporu Age Managementu v ČR.

Posláním společnosti

Je napomáhat rozvoji age managementu v České republice.

Vize společnosti

Stát se odborným partnerem při implementaci nástrojů age managementu pro organizace a firmy, které řeší  problematiku demografických změn na pracovišti.

 • Spojujeme organizace i jednotlivce, kteří se věnují rozvoji lidského kapitálu, s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přenosu příkladů dobré praxe.
 • Nabízíme nový pohled na personální činnosti s přihlédnutím k potřebám jednotlivce na pracovišti a s ohledem na jeho věk.

Cíle společnosti

 • Iniciace změn postojů k věku, boj proti věkovým stereotypům a věkové diskriminaci
 • Spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, které působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Účast a spolupráce na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů a strategických dokumentů v oblasti zaměstnanosti v ČR
 • Zapojení do výzkumných projektů z oblasti age managementu
 • Spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti výměny zkušeností a přenosu dobré praxe
 • Poskytování odborného poradenství a konzultačních služeb v oblasti age managementu
 • Vývoj a realizace vzdělávacích aktivit pro management podniků a firem
 • Podpora znevýhodněných osob s ohledem na jejich věk při zaměstnávání a vzdělávání, podpora věkové diverzity na pracovištích
 • Realizace publikační činnosti s cílem popularizace age managementu, podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Kancelář, sídlo o.s. (kde nás najdete):
Orlí 27, 3. patro, 602 00, Brno – střed, Česká republika
www.agemanagement.cz