Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD 21.10.2019 10:00 – Bratislava V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva …

Konferencia Aby 50+ neznamenalo mínus

Aby 50+ neznamenalo mínus záverečná konferencia projektu SILVER pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša 27. augusta 2019 vo V-klube v Národnom osvetovom centre na Nám. SNP 12 v Bratislave. …

Age Management SALON 2019

Konferencia Age Management SALON 2019 7. jún 2019, Aston Business Hotel, Bratislava Dátum 7. jún 2019 si poznačte do diára! Pripravujeme pre vás aj tento rok Age Management SALON. Viac …

Zasadnutie výborov ČAAM a SAAM

Rozšírené zasadnutie sa uskutočnilo 22. marca 2019. Stretli sa zástupcovia obidvoch asociácii s hosťami zo Žilinskej a Masarykovej Univerzity. Hovorilo sa o príprave spoločných akcií v roku 2019 a rozširovaní …

SAAM na Profesia Days

SAAM na Profesia Days 6. – 7. marec 2018, Profesia Days Zástupcovia SAAM sa skontaktovali s HR manažérmi, ktorým predstavili ciele asociácie, odovzdali im informačný leták so zámerom pozvať ich  ku …

Age Management SALÓN

Konferencia Age Management SALÓN 2019 6. jún 2019, Bratislava Dátum 6. jún 2019 si poznačte do diára! Pripravujeme pre vás aj tento rok Age Management SALÓN. Pripomeňte si minuloročnú konferenciu …