ANKETA Work Ability

Pripravili sme prieskum ktorého výsledky budú podkladom pre vývoj metodiky udržania a rozvoja pracovnej schopnosti zamestnancov – age management, a jeho aktuálne i potencionálne uplatnenie v praxi slovenských firiem. Prvým …

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Ako zostať v čase epidémie aktívni? V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si …

Age Management SALON 2020

22. október 2020 Hotel Color, Stará Vajnorská cesta, Bratislava Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, …

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD 21.10.2019 10:00 – Bratislava V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva …

Konferencia Aby 50+ neznamenalo mínus

Aby 50+ neznamenalo mínus záverečná konferencia projektu SILVER pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša 27. augusta 2019 vo V-klube v Národnom osvetovom centre na Nám. SNP 12 v Bratislave. …