Age Management SALON 2021

Fotogaléria tu Rozhovor s Pavlom Zelenayom tu Termín konania: 30. september 2021, Hotel SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age …

ANKETA Work Ability

Pripravili sme prieskum ktorého výsledky budú podkladom pre vývoj metodiky udržania a rozvoja pracovnej schopnosti zamestnancov – age management, a jeho aktuálne i potencionálne uplatnenie v praxi slovenských firiem. Prvým …

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Ako zostať v čase epidémie aktívni? V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si …

Age Management SALON 2020

22. október 2020 Hotel Color, Stará Vajnorská cesta, Bratislava Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, …