Archívy kategórie: AKTUALITY

Konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

18. března 2020 – v Praze, v prostorách Kampusu Hybernská Univerzity Karlovy

Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?

Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace, je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto aktivit. Rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

Viac info a registrácia: https://konference.agemanagement.cz/registrace/

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

  • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
  • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
  • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:16. – 17. marec 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD

21.10.2019 10:00 – Bratislava

V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú si prevzalo ÚĽUV, a ceny AIVD v piatich kategóriách. Odovzdali sme 1x aj cenu age managementu. Ziskala ju dm-ka, dm drogerie market. Tešíme sa na ďalších. Pripojte sa k Slovenskej asociácii age managementu, dozviete sa viac.

Age management

24.10.2019 09:30 – Bratislava

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

Age Management SALON 2019 je už za nami

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON 2019 je úspešne za nami.  Ďakujeme spíkrom a všetkým hosťom za spoluprácu.

SAAM na Profesia Days

SAAM na Profesia Days

6. – 7. marec 2018, Profesia Days

Zástupcovia SAAM sa skontaktovali s HR manažérmi, ktorým predstavili ciele asociácie, odovzdali im informačný leták so zámerom pozvať ich  ku spolupráci v oblasti age managementu.

 

Fotka Ilony Hegerovej.

Fotka Ilony Hegerovej.

Fotka Ilony Hegerovej.

Fotka Ilony Hegerovej.