Archívy kategórie: AKTIVITY AM

AGE MANAGEMENT SALON

Aby 50+ neznamenalo mínus

 • Strieborná ekonomika vs. strieborní zamestnanci
 • Čo ponúka program Erasmus+?
 • Erasmus+ projekt „Age Management Uptake“
 • Erasmus+ projekt „SILVER“
 • Zavádzanie age managementu do firemnej praxe alebo od auditu po získanie certifikátu…
 • Hľadá sa elixír zdravia: pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu
 • Stret generácií alebo ako využiť vekové diverzity
 • Ako zvládnuť angličtinu po päťdesiatke
 • Kognitívny tréning a zdravý mozog
 • Ako sa vyhnúť „ageingu“ a stereotypom v pracovných vzťahoch

  13. jún 2018, Bratislava, TECHNOPOL

http://www.intenziva.sk/userfiles/gallery/659.jpg

http://www.intenziva.sk/userfiles/gallery/669.jpg

Hlavné vystúpenia na konferencii Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia

Hlavné vystúpenia na konferencii Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia, ktorá prebehla 16. februára 2015 v Bratislave pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predsedu Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Jána Richtera.

Miloš Nemeček,
člen Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, prezident OZ Bagar

Branislav Ondruš, štátny tajomník                                                           Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ján Lipiansky,
podpredseda Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku

Jozef Mikloško, poslanec Národnej rady SR, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Ilona Štorová, vedúca projektu Implementácia Age Managementu v ČR

Ladislav Vaškovič, člen   Predsedníctva                                                       Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce MPSVaR SR

Pozvánka na WORKSHOP AGE MANAGEMENT

Termín: 26. február 2015
Čas9:00 – 13:00 hod.
MiestoKongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

Problematika Age Managementu (vekového manažmentu) sa týka predovšetkým zamestnacov 50+. O niekoľko rokov  bude tento problém nútená riešiť každá firma v dôsledku demografického vývoja. 

Čo môže HR urobiť už teraz?
Príďte na workshop a dozviete sa, čo sa v tejto oblasti  pripravuje a realizuje. Budete mať možnosť získať informácie a vymeniť si skúsenosti s expertmi, ktorí sa touto problematikou zaoberajú systematicky dlhší čas.

9:00 -10:20 Skúsenosti so zavádzaním vekového manažmentu v ČR

Ilona Štorová, vedúca projektu Stratégia Age Managementu v ČR
Jiří Fukan, 
partner projektu a jeho aplikácie do praxe, Úrad práce ČR Brno

10:20 – 10:40 coffee break

10:40 – 12:00 Súčasntosť a prespektívy vekového manažmentu na Slovensku

Miloš Nemeček, vedúci pracovnej skupiny pre tvorbu Národného programu aktívneho starnutia 2014 – 2020, čestný predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska

Jozef Luha, riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov, Železničná spoločnosť Slovensko

12:00 networking, lunch

Prihlášku nájdete TU>>>

Do videnia na workshope!